Cốc phù dương ngải cứu hay cốc xông ngải màu xanh cao 75mm

40.000

CỐC PHÙ DƯƠNG CỨU NGẢI – CỐC NGẢI CỨU
cấu tạo gồm cốc sứ có gắn đinh, phía dưới có các lỗ thoát khí, được sử dụng kèm với ngải đoạn
CÁCH SỬ DỤNG: Cắm viên ngải đoạn vào cây đinh trong cốc

Hỗ trợ tư vấn:
Hotline: 0963251462
(Làm việc các ngày trong tuần)